Lamborghini Yellow by G'zox #11

Lamborghini Yellow by G'zox #11CLIENTS, 21/09/16

ที่สุดของความไว้วางใจจากคนรักรถตัวจริง โดยนวัตกรรมขั้นสูงผสานกับน้ำยาสูตรพิเศษที่ผ่านการทดลองมาว่าปลอดภัย กับสีผิวรถยนต์ทุกประเภทแน่นอนคะ